دات نت نیوک
 • معرفی جشنواره

مقدمه:

 • قصه گویی پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد. درحقیقت، علاقه به شنیدن قصه را خداوند در نهاد انسان قرار داده است‌. اما به راستی چه چیزی در قصه این چنین قدرتمند است که شنونده را در هر سنی مسحور خود می سازد؟ در پاسخ به این پرسش می توان به ابعاد متعدد و متنوعی در ماهیت و کارکردهای قصه گویی توجه کرد، به لحاظ پیشینه ی تاریخی، قصه گویی و گوش سپردن به قصه ها همواره جزء یکی ا ز مهترین و رایج‎ترین راه‎های انتقال تجربه بوده است. خیلی وقت ها قصه ی یک قوم همچون گنجینه یا میراثی، سینه‌ به‌ سینه به نسلهای بعد منتقل شده است. به لحاظ آموزشی نیز قصه گویی، ماهیت و ظرفیتی دارد که مفاهیم در قالب آن به صورتی تأثیرگذار و سازنده به کار میرود.مفاهیمی مثل دوستی، صبر، عشق، محبت و‌… در قصه ها جان می گیرد و در داستان به جریان می افتد. این چنین است که این مفاهیم از مفاهیمی مجّرد و ذهنی به ماجرایی عینی و ملموس تبدیل می شود و نتایج طبیعی خود را در قالب زندگی آشکار می سازد. به این ترتیب دانش جان میگیرد و به بهترین و صحیح ‎ترین شکل، در قصه‎ها آموخته میشود.


معرفی جشنواره:

 • پس از برگزاری موفق سه دوره جشنواره مادران قصه گوی شهر تهران، چهارمین دوره این جشنواره در سطح ملی و این بار با استفاده از ظرفیت گسترده و متنوع فضای مجازی برگزار می شود و شرکت در این جشنواره برای عموم علاقمندان آزاد است.

 

اهمیت جشنواره:

 • *ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده با استفاده از قصه گویی.

 • *انتقال مفاهیم، ارزش ها و سنت های اسلامی ایرانی به کودکان به صورت غیر مستقیم

 • *فراهم آوردن زمینه های ارتباط و انس بیشتر بین اعضاء خانواده با ابزار قصه گویی

 

هدف کلی جشنواره:

 • *فراهم آوردن زمینه های ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده ها

 • *آشنایی با ادبیات و فرهنگ پر بار اسلامی ایرانی و کتاب های مفید وارزشمند.

    

رویکرد جشنواره:

 • * آموزش مفاهیم  سبک  زندگی با زبان قصه  برای کودکان 

 • *آشنایی با آموزه های دینی و انتقال این آموزه ها از طریق قصه و داستان به کودکان

 • *ایجاد انس و الفت بین والدین و فرزندان