دات نت نیوک

سایت  جشنواره  : 
www.madaran-q.farhangsara.ir

دبیرخانه مرکزی "
 تهران-بزرگراه آیت ا... سعیدی ،خیابان پژاند،خیابان شیرودی، بوستان لواسانی، فرهنگسرای خاتم (ص)
تلفن  : 7-66207065